Agenda

Els horaris de las classes son:

Dijous: de 9h a 13.30h i de 15h a 19.30h
Divendres: de 9h a 13.30h i de 15h a 19.30h
Dissabte: de 9h a 13.30h

1. Principis de Gerontologia:

Primer bloc lectiu
20, 21 i 22 d’ octubre de 2016

Segon bloc lectiu
15, 16 i 17 de desembre de 2016

2. Principis de Geriatria:

Tercer bloc lectiu
9, 10 i 11 de febrer de 2017

Quart bloc lectiu
20, 21 i 22 d’abril de 2017

3. Síndromes geriàtrics:

Cinquè bloc lectiu
15, 16 i 17 de juny de 2017

Sisè bloc lectiu
19, 20 i 21 d’octubre de 2017

Setè bloc lectiu
14, 15 i 16 de desembre de 2017

4. Nivells assistencials i d’Intervenció:

Vuitè bloc lectiu
15, 16 i 17 de febrer de 2018

5. Malalties d’òrgans i sistemes:

Novè bloc lectiu
12, 13 i 14 d’ abril de 2018

Desè bloc lectiu
14, 15 i 16 de juny de 2018