Temari: Nivells assistencials i d’intervenció

6 crèdits ECTS. 1 bloc lectiu. 10 lliçons

 • Experiències Internacionals.
 • Dispositius assistencials basats en les necessitats.
 • Models d'atenció integrada.
 • Estratègia davant la cronicitat complexa.
 • Models de gestió de malalties.
 • Atencions intermèdies.
 • Atenció domiciliària.
 • Atenció residencial.
 • Atenció a la dependència.
 • Atenció pal·liativa.
 • Programes de qualitat.

Tutors: Dr. Joan Espaulella i Panicot