Característiques

Estructura modular

 • Màster (60 crèdits ECTS): mòduls 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (treball de recerca).
 • Diploma de Postgrau (30 crèdits ECTS): mòduls 2, 3 i 4.
 • Cursos d’Especialització (entre 6 i 15 crèdits ECTS): mòduls 1, 2, 3, 4, 5 independents.

Programa complert

 • 10 blocs docents de dijous mati a dissabte matí durant dos anys.
 • 100 lliçons de 3 hores.

Semipresencial

 • Dos terceres parts amb presència física i una tercera part on line (campus virtual).

Lliçó tipus

Lliçó de 3 hores. Dues presencials i una no presencial.
 • Lliçó presencial. Exemple
  • 1ª hora: Conferència del professor
  • 2ª hora: Treball en grup, Presentacions dels alumnes...
 • Lliçó no presencial. Exemple
  • Lectura i anàlisi de bibliografia mèdica
  • Activitats d’aprenentatge dels punts clau

Treball d’investigació

 • Només al màster