Temari: Principis de Gerontologia


10 crèdits ECTS. 2 blocs lectius. 20 lliçons

 • Demografia de l'envelliment.
 • Biologia de l'envelliment.
 • Exercici físic. Dieta i nutrició.
  Cognició i neuropsicologia.
 • Prevenció i envelliment.
 • Dependència.
 • Arquitectura i envelliment.
 • Legislació.
 • Economia.
 • Jubilació.
 • Envelliment i mort.
 • Publicació científica.
 • Medicina geriàtrica basada en l'evidència.

Tutors:

Dr. Salvador Altimir i Losada
Dr. Pau Sánchez i Ferrin