Temari: Principis de Geriatria

9 crèdits ECTS. 2 blocs lectius. 20 lliçons

 • Valoració Geriàtrica
 • Biomèdica.
 • Factors pronòstics en Geriatria.
 • Fragilitat.
 • Valoració Neuropsicològica.
 • Valoració funcional.
 • Escales de valoració funcional.
 • Valoració d'infermeria.
 • Valoració socio-familiar.
 • Valoració de l'estat d'ànim.
 • Relació metge-pacient.
 • Principis de bioètica.
 • Pressa de decisions.
 • Utilització dels medicaments.
 • Rehabilitació funcional.
 • Teràpia ocupacional.
 • Prevenció a la comunitat.
 • Prevenció a l'hospital.
 • Prevenció en llarga estada.
 • Treball en equip.
 • Recerca bibliogràfica

Tutors:

Dr. Germà Morlans i Molina
Dr. Antoni Salvà i Casanovas