Introducció

El progressiu envelliment de la població està canviant les necessitats sanitàries de un col·lectiu emergent, els pacients d’edat avançada. Les millores en l’atenció mèdica d’aquestes persones és un camp de creixent interès en el que participen diferents especialistes (geriatres, metges de família, internistes, ...). Fins fa pocs anys es disposava de poques evidències científiques respecte al maneig òptim d’aquests pacients, circumstància que s’ha començat a corregir, encara de forma insuficient, en els darrers anys. Les societats científiques i les principals guies de pràctica clínica estan començant a incorporar recomanacions específiques per als pacients d’edat avançada.

Tot això fa necessari programes de formació en Gerontología Clínica, específics per a metges, per poder adquirir i mantenir uns nivells de competència i expertesa avançats en el maneig de les persones grans.

Des de la 9 edició s'ofereixen un sistema modular amb tres nivells de formació per facilitar i adequar-se a les necessitats formatives de cada metge. Un programa complert (Màster), un programa intermitg (Diploma de Postgrau), i cursos breus d’especialització. L’alumne podrà realitzar el programa complert des de l’inici o podrà anar fent els cursos d’especialització de forma independent, amb la possibilitat d’arribar igual al títol de màster o de diploma de postgrau.

També des de la 9 edició el curs es semipresencial i una tercera part del programa es fa des de un campus virtual (forumgeriatrics.org). Les lliçons de tres hores consten de dues hores de presència física amb una conferència i un col.loqui, i una hora no presencial desenvolupada desde la plataforma docent del programa de postgrau.