Metodología

Mòdul 1. Principis de Gerontologia:

 • 10 crèdits ECTS
 • 20 lliçons
 • Dos blocs lectius
 • Tutors: Dr. Salvador Altimir i Dr. Pau Sánchez Ferrin

Mòdul 2. Principis de Geriatria:

 • 9 crèdits ECTS
 • 18 lliçons
 • Dos blocs lectius
 • Tutors: Dr. Germà Morlans i Dr. Antoni Salva

Mòdul 3. Síndromes geriàtriques:

 • 15 crèdits ECTS
 • 30 lliçons
 • Tres blocs lectius
 • Tutors: Dr. Jordi Mascaró, Dr. Ramon Miralles i Dr. Domingo Ruiz

Mòdul 4. Nivells assistencials i d’intervenció:

 • 6 crèdits ECTS
 • 12 lliçons
 • Un bloc lectiu
 • Tutor: Dr. Joan Espaulella

Mòdul 5. Malalties d’òrgans i sistemes:

 • 10 crèdits ECTS
 • 20 lliçons
 • Dos blocs lectius
 • Tutors: Dr. Albert Selva I Dra Roser Solans

Mòdul 6. Treball de recerca:

 • 10 crèdits ECTS
 • Tutors: Coordinadors del Màster i Tutors dels Mòduls