Objectius

  • Assolir una visió integral del fenomen de l'envelliment i de la cronicitat de les persones i les poblacions.
  • Assolir un nivell d'expert en valoració geriàtrica exhaustiva.
  • Consolidació de la metodologia de treball en equip i atenció continuada.
  • Assolir un coneixement ampli de la fisiopatologia de l'envelliment i del diagnòstic, prevenció i tractament de les principals malalties de les persones grans.
  • Assolir un nivell d'expert en el maneig de la cronicitat complexa.
  • Assolir un nivell d'expert en el maneig de les síndromes geriàtriques.
  • Iniciar-se en metodologia científica aplicada a l'estudi de poblacions envellides o persones grans.