Preus

Màster:

60 crèdits ECTS 4.200 €

Diploma de Postgrau:

30 crèdits ECTS 2.100 €

Cursos d’especialització:

CE-1: 10 crèdits: 700€

CE-2: 9 crèdits: 630€

CE-3: 15 crèdits: 1.050€

CE-4: 6 crèdits: 420€

CE-5: 10 crèdits: 700€

Treball d’investigació: 10 crèdits: 700€