Temari: Síndromes Geriàtriques

15 crèdits ECTS. 3 blocs lectius. 30 lliçons

 • Trastorns de la marxa.
 • Caigudes.
 • Immobilitat i enllitament.
 • Sarcopènia.
 • Patologia oral.
 • Desnutrició.
 • Disfàgia.
 • Deshidratació.
 • Malaltia crònica avanzada oncològica i no oncològica.
 • Síndrome de la davallada.
 • Úlceres per pressió.
 • Trastorns de conducta.
 • Delirium.
 • Demència avançada.
 • Incontinència urinària.
 • Incontinència fecal.
 • Estrenyiment. Urgències
 • Geriàtriques.
 • Dolor agut i crònic.
 • Deprivació sensorial.
 • Trastorns de la son.
 • Sexualitat.
 • Abusos i negligències.
 • Sobrecàrrega del cuidador.

Tutors:

Dr. Jordi Mascaró i Lamarca
Dr. Ramon Miralles i Basseda
Dr. Domingo Ruiz Hidalgo