Titulació i crèdits

Màster:

  • Mòduls 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (treball de recerca)

Diploma de Postgrau

  • Mòduls 2, 3 i 4

Cursos d’especialització

  • Mòduls 1, 2, 3, 4, 5 independents